Tổng thống Nga Vladimir Putin xuống hồ băng lạnh trong lễ Hiển linh

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham gia tắm trong ngày lễ Hiển linh. Ông bước xuống một hố băng hình chữ thập ở ngoại ô Moskva, vượt qua chính mình và theo thông lệ, ông đã xuống nước ba lần.

Đối ngoại 1/20/2021 1:59:00 PM