Thủy Tiên quyên hơn 100 tỷ đồng, nhiều nghệ sĩ bay vào cứu trợ miền Trung

Trước thiệt hại cho mưa bão, lũ lụt mang tới, nhiều nghệ sĩ đã trực tiếp có mặt tại miền Trung cứu trợ, giúp đỡ người dân.

Giải trí 10/21/2020 10:13:27 AM