Thủ Đức - Thành phố trong Thành phố đầu tiên của Việt Nam

Ngày 31/12/2020, UBND TP.HCM công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức - Thành phố trong thành phố đầu tiên của Việt Nam - được kỳ vọng sẽ tạo ra hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo cho sự phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống người dân.

Thời sự 12/31/2020 10:16:03 PM