Thót tim xem thử thách xe ô tô vượt cầu kính cheo leo

Để chứng minh chất lượng công trình, cây cầu kính mới khánh thành tại Trung Quốc đã chấp nhận thử thách để 2 chiếc ô tô đi qua cùng lúc.

Đối ngoại 7/23/2020 11:28:01 AM