Thứ sáu, 18/06/2021 01:06 | Điểm tin:

Thiết bị rẻ nhất của Apple có độ bền kinh ngạc

Để kiểm tra độ bền của AirTag, CNET đã thực hiện một vài thử nghiệm qua việc cho vào máy giặt, đông đá và thả rơi.

Xem trên