Thả rắn hổ mang chúa 21kg vào rừng

Con rắn hổ mang chúa 21 kg được kiểm lâm thả vào rừng tự nhiên sau khi thu giữ từ người đàn ông vận chuyển trên đường.

Khoa học 12/31/2020 3:32:24 PM