Thứ sáu, 25/06/2021 09:03 | Điểm tin:

Tát báo con ngã ra đất, gấu đen bị báo mẹ đuổi lên tận ngọn cây

Báo mẹ lao đến dạy cho gấu đen một bài học khi phát hiện nó vả con báo non, gấu đen sau đó phải trèo lên tận ngọn cây để trốn chạy.

Xem trên