Sập kính thiên văn khổng lồ chuyên săn tín hiệu từ ngoài trái đất

Kính thiên văn vô tuyến khổng lồ tại Đài quan sát Arecibo ở Puerto Rico là kính đi đầu trong khám phá thiên văn hơn 50 năm qua. Hôm 30/11, cấu trúc nặng 820 tấn của kính thiên văn rơi xuống phần đĩa rộng 305 mét bên dưới.

Khoa học 12/7/2020 11:36:48 AM