Thứ Bảy, 08/05/2021, 20:01 (GMT+7) | Điểm tin:

Robot cá tự gắn liền khi bị cắt đôi

Nếu bị tách đôi, nửa đuôi của robot sẽ tự bơi quanh cho đến khi gặp lại nửa đầu và ghép lại nhờ lực hút nam châm.

Xem trên