Thứ tư, 16/06/2021 01:20 | Điểm tin:

Pháp sản xuất khẩu trang hữu cơ từ sợi gai dầu

Một công ty Pháp cho ra thị trường loại khẩu trang có thể phân hủy 100% đầu tiên ở Châu Âu. Đây là giải pháp mới bảo vệ môi trường trong mùa dịch bệnh.

Xem trên