Nữ nghệ nhân xăm mình đầu tiên ở Afghanistan

Tại Afghanistan, việc dùng mực vẽ lên da là điều tối kỵ, bị cho là tội lỗi chống lại đạo Hồi. Thế nhưng vẫn có một nữ nghệ nhân xăm mình đầu tiên tại quốc gia này.

Đối ngoại 12/2/2020 9:22:11 PM