Nín thở xem giải cứu rắn hổ mang chúa kịch độc

Cảnh giải cứu một con rắn hổ mang chúa kịch độc khiến nhiều người xem lạnh gáy.

Khoa học 9/7/2020 1:54:40 PM