Nín thở xem giải cứu cô gái định tự tử trên sân thượng

Một cảnh sát cho biết, anh này đã liều mình trong tình huống cứu cô gái trẻ đã trèo lên sân thượng của tòa nhà cao 6 tầng với ý định tự tử.

Đối ngoại 10/5/2020 10:28:04 AM