Những thí nghiệm nổi tiếng về ảo ảnh thị giác

Một số ảo ảnh thị giác chứng minh cho chúng ta thấy, đôi mắt mọi người rất dễ bị đánh lừa.

Khoa học 1/9/2021 11:47:09 AM