Nhà khoa học nói gì về để xuất cải tạo sông Tô Lịch thành công viên?

Công ty Cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật - Việt tổ chức thông tin về giải pháp tổng thể cải tạo sông Tô Lịch thành 'Công viên Lịch sử - Văn hóa - Tâm linh Tô Lịch' bằng nguồn vốn từ Nhật Bản.

Thời sự 9/23/2020 10:05:43 AM