Thứ Bảy, 08/05/2021, 14:49 (GMT+7) | Điểm tin:

Người phụ nữ vào cửa hàng tạp hoá trộm tiền

Lợi dụng lúc vắng vẻ, người phụ nữ lẻn vào cửa hàng lấy trộm tiền ở thị xã Cai Lậy, Tiền Giang.

Xem trên