Chủ nhật, 20/06/2021 11:36 | Điểm tin:

Người nuôi rắn bị chỉ trích là độc ác

PETA, tổ chức hoạt động vì quyền động vật, đã lên tiếng chỉ trích những người săn bắt hoặc mua rắn về nuôi nhốt.

Xem trên