Người Nhật huấn luyện trẻ chịu lạnh như thế nào?

Theo trang Sohu, người Nhật đã huấn luyện khả năng chịu lạnh cho con em mình từ khi còn rất nhỏ để nâng cao thể chất.

Đời sống 12/18/2020 10:02:41 PM