Người lao công liều mình kéo xe máy cháy nổ để giải cứu ô tô

Khi người lao công đang nghỉ ngơi với đồng nghiệp của mình dưới một tòa nhà dân cư thì chiếc xe máy bốc cháy. Vì sợ chiếc xe ô tô màu đen bị bắt lửa, anh đã liều mạng, kéo chiếc xe tay ga đang bốc cháy ra xa.

Đối ngoại 10/5/2020 12:18:04 PM