Người dân vỡ òa khi tìm được tro cốt thân nhân tại chùa Kỳ Quang 2

Nhiều người đã vui mừng khi tìm được tro cốt của người thân ngay trong sáng ngày 9/9 tại chùa Kỳ Quang 2.

Thời sự 9/10/2020 1:47:18 PM