Người đàn ông đi bằng tay, kéo xe hơi tại Trung Quốc

Zhang Shuang, 28 tuổi, một kỷ lục gia Guinness có thể viết thư pháp bằng miệng và kéo xe hơi khi đứng bằng 2 tay.

Đối ngoại 1/5/2021 11:22:58 PM