Nga sắp sản xuất vắc-xin hàng loạt, Triều Tiên nâng mức báo động tối đa

Hệ thống phòng ngừa dịch bệnh tại Triều Tiên vừa được chuyển sang mức độ khẩn cấp tối đa với hàng loạt các biện pháp mạnh được triển khai. Trong khi đó, Nga cho biết đã lên kế hoạch để sản xuất hàng loạt vắc-xin ngừa Covid-19 vào tháng 9, sẵn sàng tiêm vắc-xin này rộng rãi vào tháng 10.

Đối ngoại 8/5/2020 10:16:16 AM