Nạn săn bắt người bạch tạng, lấy tay, lấy xương để làm giàu ở châu Phi

Tanzania là quốc gia có số lượng người mắc hội chứng bệnh tạng khá cao. Người bạch tạng ở đây bị săn đuổi, hành quyết vì sự mê tín, phục vụ mục đích làm giàu của một số người.

Đối ngoại 10/13/2020 4:28:46 PM