Thứ tư, 23/06/2021 19:46 | Điểm tin:

Nam giới Thụy Sĩ sẽ được “nghỉ thai sản” 10 ngày có lương

Trong cuộc trưng cầu dân ý cuối tuần qua, người dân Thụy Sĩ đã bỏ phiếu đồng ý với 1 đề xuất, đó là cho phép nam giới nước này được “nghỉ thai sản” 10 ngày có lương khi vợ sinh con. Như vậy, Thụy Sĩ đã trở thành quốc gia Tây Âu cuối cùng áp dụng chế độ này.

Xem trên