Mỹ đưa hình ảnh phụ nữ da màu lên đồng USD

Hình ảnh bà Harriet Tubman, vốn là một nô lệ gốc Phi tại một đồn điền ở Marryland được cho là sẽ thay thế hình ảnh Tổng thống thứ 7 của Mỹ Andrew Jackson trên mặt trước của đồng 20 USD hiện tại, trong một nỗ lực đưa kế hoạch này quay trở lại của nước Mỹ.

Đối ngoại 1/27/2021 11:58:01 AM