Thứ sáu, 18/06/2021 00:47 | Điểm tin:

Mỹ công bố video vụ bắn cảnh cáo tàu Iran

Tuần duyên Mỹ đã bắn 30 phát đạn cảnh cáo, khi 13 tàu tuần tra của Iran tiếp cận không an toàn với nhóm 6 tàu chiến Mỹ, gồm một tàu ngầm đang đi qua eo biển Hormuz.

Xem trên