“Mưa tim” cho tài xế container dừng xe dắt cụ bà qua đường

Hành động của tài xế container nhận được "mưa tim" từ cộng đồng mạng.

Đời sống 1/23/2021 11:44:04 PM