Mưa lũ kéo dài, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc sắp tràn bờ

Hồ Bà Dương - hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ tràn bờ. Tỉnh Giang Tây đã phải nâng mức ứng phó lũ lên cấp cao nhất trong hệ thống phản ứng khẩn cấp của Trung Quốc.

Đối ngoại 7/13/2020 12:18:33 PM