Thứ năm, 24/06/2021 08:39 | Điểm tin:

Mexico: Mỏ Ocher 12.500 năm tuổi được phát hiện

Các nhà khoa học làm việc tại Mexico tin rằng họ sẽ làm sáng tỏ bí ẩn của các hang động dưới nước nơi tìm thấy 9 bộ xương từ thời Kỷ băng hà. Họ đã đi sâu vào hang động để khai thác đất son và các mỏ được cho là lâu đời nhất từng phát hiện.

Thứ ba, 07/07/2020 20:42
Đào Khải (Theo Daily Mail)
Xem trên