Mất bánh trước, ôtô vẫn cứ chạy tóe lửa trên đường

Một số người phát hiện xe không có biển số, nghi ngờ có thể đây là xe ăn cắp và người lái đang cố tình chạy trốn.

Phương Tiện 12/6/2020 8:12:02 AM