Ly kì gấu mèo trốn trong container âm 18 độ từ Mỹ về Việt Nam

Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa tiếp nhận một chú gấu mèo nặng gần 5 kg, may mắn sống sót trong thùng container âm 18 độ C từ Mỹ về Việt Nam.

Khoa học 10/7/2020 11:09:53 AM