Loài vượn cáo 'không biết đi' trên mặt đất

Gặp khó khăn khi đi bằng 4 chân, giải pháp của vượn cáo Sifaka là chuyển sang nhảy thật nhanh.

Khoa học 1/4/2021 11:46:58 AM