Loài sâu dài 3 m, ngôi sao trong các bộ phim kinh dị

Sâu Bobbit (sand striker) là một loài giun săn mồi, sinh sống dưới đáy đại dương. Với khả năng săn mồi tốc độ, con vật thường là chủ đề trên các bộ phim khoa học, kinh dị.

Khoa học 12/26/2020 12:04:25 PM