Loài chim cánh cụt sống trong rừng tắm 3 tiếng mỗi ngày

Chim cánh cụt Snares dành nhiều thời gian để làm sạch bùn và chăm sóc lông, "tấm áo" giúp chúng chống nước và giữ nhiệt.

Khoa học 1/14/2021 9:47:17 AM