Thứ năm, 24/06/2021 08:10 | Điểm tin:

Lễ hội diều quốc tế Cape Town lần thứ 26

Với chủ đề “Hy vọng về sự khởi sắc và Đầu tư cho sức khỏe tâm thần”, lễ hội diều quốc tế năm nay được tổ chức, nhằm thể hiện sự quan tâm đến những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, chậm phát triển trí tuệ và mang lại hy vọng cho những bệnh nhân đang mắc Covid-19.

Xem trên