Lãng mạn khoảnh khắc cụ ông 81 tuổi chơi đàn tặng vợ ngoài bệnh viện

Cụ ông 81 tuổi chơi đàn accordion tặng vợ bên ngoài bệnh viện tại Bắc Italy, do hạn chế tiếp xúc mùa dịch COVID-19.

Giải trí 11/17/2020 2:29:31 PM