Kinh hoàng bếp than nướng thịt đột ngột nổ tung

Hai người đang quạt bếp than nướng thịt thì đột nhiên nổ tung, gạch vỡ bắn lên cao cùng khói mù mịt.

Thời sự 11/30/2020 11:08:09 AM