Thứ bảy, 19/06/2021 08:46 | Điểm tin:

Kiếm bội tiền mỗi năm nhờ trồng nấm bào ngư, nấm mèo

Đồng Xoài là một trong những địa phương trồng nấm bào ngư và nấm mèo có tiếng tại tỉnh Bình Phước. Những năm gần đây, người dân trồng nấm phát triển nhiều hơn, đem lại hiệu quả kinh tế gia đình, góp phần giải quyết việc làm và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xem trên