Kì lạ chú chim lưỡng tính, nửa đực nửa cái

Các nhà khoa học tại trung tâm nghiên cứu ở Powdermill, Mỹ, tình cờ bắt được một con chim rất kỳ lạ. Cơ thể của nó có đầy đủ dấu hiệu nhận biết ở cả 2 giới tính.

Khoa học 12/31/2020 11:26:48 PM