Không nỡ rời xa cô chủ, chú chó trung thành theo xe rước dâu 10km

Ngày cô chủ lên xe hoa về nhà chồng, chú chó trung thành kiên trì đuổi theo đoàn xe rước dâu suốt quãng đường gần 10 km khiến những người chứng kiến nghẹn ngào xúc động.

Khoa học 12/11/2020 2:58:34 PM