Thứ sáu, 18/06/2021 01:52 | Điểm tin:

Khoảnh khắc đồng nghiệp phản ứng nhanh, cứu bạn thoát nạn trong gang tấc

Móc cần cẩu tại công xưởng bất ngờ văng ra với tốc độ rất nhanh. May mắn, người đồng nghiệp đã kịp nhìn thấy và lao ra giữ lại được.

Thứ ba, 27/04/2021 10:13
Đào Khải (Theo MXHGT)
Xem trên