Thứ sáu, 25/06/2021 06:49 | Điểm tin:

Khoảng khắc trèo thang bất cẩn, nam thanh niên té bật ngửa

Rất nguy hiểm và không thể coi nhẹ khi bạn bị ngã, té thang, nên đừng bao giờ chủ quan khi gặp phải.

Thứ tư, 10/02/2021 16:00
Khải Đào (MXHGT)
Xem trên