Thứ sáu, 25/06/2021 20:08 | Điểm tin:

Khi lâm tặc trở thành người bảo vệ rừng

“Mình như một con người mắc tội, giờ phải trả lại cuộc sống động vật cho đỡ hơn.” – Đó chính là tâm sự của một người giữ rừng đặc biệt, một “cựu lâm tặc”.

Xem trên