iPhone phát nổ cháy mặt người đàn ông

Chiếc smartphone bất ngờ phát nổ trước mặt người đàn ông khi anh ta đang cố gắng thay pin.

Công Nghệ 12/13/2020 4:07:07 PM