Indonesia: Bò cày ruộng siêu tốc độ

Mặc dù được gọi là 'cuộc đua', nhưng những con bò đực không cạnh tranh trực tiếp với nhau và không có người chiến thắng chính thức. Đây chỉ là 1 cuộc tập luyện cho các đối thủ sẽ dự thi vào tháng 8 tới.

Khoa học 7/7/2020 10:43:51 PM