Học và thi bằng lái ô tô với cabin ảo từ đầu 2021?

Tại khoản 28 Điều 1 Thông tư 38/2019 của Bộ Giao thông vận tải, quy định các Trung tâm sát hạch lái xe phải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch từ 1/1/2021. Đến thời điểm này các trung tâm đã triển khai như thế nào?

Thời sự 12/9/2020 2:20:09 PM