Học sinh Indonesia đổi rác nhựa lấy quyền truy cập internet cho việc học trực tuyến

Hàng triệu học sinh Indonesia đã buộc phải học từ xa kể từ khi nhiều trường học phải đóng cửa từ tháng 3 do đại dịch Covid-19. Điều này đã mang lại nhiều thách thức, đặc biệt đối với các hộ gia đình nghèo và những người sống ở vùng sâu vùng xa.

Đối ngoại 9/18/2020 8:00:00 AM