Hổ mang chúa lao lên xe, 2 thanh niên khiếp sợ quẳng xe bỏ chạy

Đang đi xe đạp trên đường, 2 thanh niên hoảng hồn bỏ xe chạy thục mạng vì một con hổ mang chúa bất ngờ nhào lên xe.

Khoa học 10/5/2020 3:31:04 PM