HHVN 2020: 'Tôi tự hào-Tôi yêu Việt Nam' được lan tỏa khắp thế giới cộng đồng

Với phần thuyết trình song ngữ Anh - Pháp, hai thi sinh đặc biệt bằng khả năng hùng biện và bản lĩnh cũng như tiếng nói của con gái trong thời đại mới, truyền tải nét đẹp Việt Nam qua các ngôn ngữ Quốc tế. Đó là 2 thí sinh tài năng: Hoàng Bảo Trâm và Phạm Ngọc Phương Anh.

Giải trí 11/21/2020 1:54:24 PM