Hành trình săn mồi của cá mập trắng

Ở nhiều nơi trên thế giới, thời điểm nguy hiểm nhất là lúc bình minh hoặc hoàng hôn là thời điểm cá mập trắng thường săn mồi.

Khoa học 12/27/2020 11:42:06 PM